Xanî ye …

  • Di riya hikûmetê piştgiriye û bindestê bihayên westar de ye an
  • Xaniyekî pejirandî ji aliyê dezgehên xêrxwaziya de an
  • Di xaniyekî hevbeş de an
  • Di xaniyekî nû de, yê ku yekem car ji 01.01.2014an amade bû ji Niştecî bûnê re an
  • Demeke dirêj ji ne amadebûna jîngehê ji niştecî bûnê û ne niştecî kirê kiribû an xaniyên bi hewcedariyeke li gorî avahiya nû bêkêmasî hatibûn serastkirin (w.m Xaniyên berê wêran kirî)?