Xanî di 23.02.2020an de (WoG Bln ketibû praktîkê de) kirê dayî bû?