W tym miejscu dostępne są zawsze najbardziej aktualne informacje.

 

Ustawa o ograniczeniu czynszu w budownictwie mieszkaniowym w Berlinie (MietenWoG Bln), tzw. ustawa „Mietendeckel” (dosł. pokrywka czynszowa, oznaczająca ograniczenie czynszu) weszła w życie 23.02.2020 r. Różne sądy wydały już wyroki w tym względzie.Decyzje te nie mają jednak żadnego wpływu na stosowanie ustawy, co oznacza, że ustawa jest ważna i nadal obowiązuje. W tym miejscu informujemy Państwa o dalszym rozwoju sytuacji.

Ze względu na kryzys związany z koronawirusem wynajmujący mogą nie być w stanie wypełnić w terminie swoich obowiązków dotyczących zgłoszenia i udzielenia informacji określonych w ustawie. W związku z tym kraj związkowy Berlin przewiduje rezygnację z sankcji, takich jak grzywny administracyjne, w przypadku uzasadnionego naruszenia tych zobowiązań ustawowych.

W tym miejscu za pomocą kilku kliknięć można sprawdzić, jakie prawa i obowiązki wynikają dla Państwa z wejścia w życie ustawy „Mietendeckel” oraz gdzie można znaleźć odpowiednie wnioski, usługi i formularze.

Jak wysoki może być czynsz i do czego są Państwo zobowiązani? Proszę kliknąć tutaj:

Wynajmują Państwo komuś mieszkanie czy najmują je od kogoś?