Kalkulator czynszowy

Wynik

Adres:  (Lokalizacja mieszkania: )
Powierzchnia mieszkalna: 0 m²
Aktualny czynsz netto bez opłat za ogrzewanie: 0
Dopuszczalna górna granica czynszu: 0

Czynsz nie został podniesiony.

Czynsz jest zbyt wysoki.

Możliwe jest obniżenie czynszu o 0*

Obliczenia maksymalnej dopuszczalnej wysokości czynszu netto bez opłat za ogrzewanie m²  EUR za m²

Rok budowy: 
• Mieszkanie jest wyposażone w ogrzewanie zbiorcze
• Mieszkanie jest wyposażone w łazienkę
• Das Haus hat weniger als drei Wohnungen
• W budynku znajdują się więcej niż dwa mieszkania
Nowoczesne wyposażenie:
brak
• Mieszkanie jest wyposażone w windę osobową dostępną bez pokonywania progów
• Mieszkanie jest wyposażone w kuchnię w zabudowie
• Mieszkanie jest wyposażone w doskonałej jakości sanitariaty
• Mieszkanie jest wyposażone w doskonałej jakości pokrycie podłogi
• Wskaźnik zużycia energii w tym mieszkaniu wynosi poniżej 120 kWh/m²a
Lokalizacja mieszkania: 
Mieszkanie zostało zmodernizowane po 18.06.2019
dopuszczalne przekroczenie o maks. 20%
Maksymalna górna granica czynszu w przypadku już istniejących stosunków najmu
Aktualny czynsz netto za m²

Najemca

Najpierw skontaktuj się ze swoim wynajmującym, przedstaw mu wynik swoich obliczeń i poproś go o zajęcie stanowiska w tej sprawie lub o obniżenie czynszu. Jeśli zaistnieją kwestie sporne lub problemy lub jeśli chcesz otrzymać wiążące ustalenia dotyczące twojego czynszu, zgodnie z 5 MietenWoG Bln, przedstaw dokument z wynikami obliczeń w odpowiednim Departamencie Senatu ds. Rozwoju Obszarów Miejskich i Mieszkalnictwa.

Pamiętaj, że Twoje roszczenia nie będą brane pod uwagę, jeśli zgłosisz się po dniu 23.11.2020. Poczekaj na odpowiedź wynajmującego na Twoje wnioski; obniżka naliczana będzie zawsze od dnia 23.11.2020.

Do wniosku

Wynajmujący

Obniż czynsz ze skutkiem od 23.11.2020 r., ponieważ jako wynajmujący dysponujesz wszystkimi niezbędnymi informacjami do prawidłowego przeprowadzenia tej kalkulacji. MietenWoG Bln nie określa bezpośredniego prawnego obowiązku informowania najemców o możliwości obniżenia czynszu. Pamiętaj jednak, że domaganie się lub przyjmowanie wyższego czynszu niż dozwolony na podstawie przepisów MietenWoG Bln zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 4 MietenWoG Bln podlega karze grzywny. Czynsz należy obniżyć od dnia 23.11.2020 r., w Twoim interesie leży więc poinformowanie najemców, ile muszą zapłacić i od kiedy. Zgodnie ze zwyczajowym porozumieniem zawartym w umowach najmu, czynsz za listopad 2020 r. płacony jest z góry, tj. przed dniem 23.11.2020 r. Różnice w wysokości czynszu za okres 23.11.2020–30.11.2020 r., powstałe z tytułu obniżki, należy wypłacić najemcy lub potrącić z ewentualnych opłat czynszowych.

* Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy stosunek najmu mieszkania istniał już przed wejściem w życie ustawy w dniu 23.02.2020 r. FW przypadku umów najmu zawartych po 23.02.2020 r. obowiązują górne granice czynszu.

Wynik ten nie jest wiążący, ponieważ obliczenia zostały dokonane na podstawie danych wprowadzonych przez Ciebie i nie dają na przykład podstawy do roszczenia prawnego o ustalenie Twojego czynszu w tej wysokości. Nie zaleca się również samodzielnego obniżania wysokości czynszu do równowartości tego wyniku. Potraktuj wynik jako wskazówkę do ustalenia, czy w Twoim przypadku istnieją szanse na obniżenie czynszu, czy też nie.

Mietendeckelrechner-Formular

Czy mieszkanie…

 • jest dotowane ze środków publicznych i podlega stałemu czynszowi lub
 • jest mieszkaniem uznanej instytucji opieki społecznej, lub
 • znajduje się w akademiku, lub
 • lub znajduje się w nowym budynku, który został oddany do użytku po raz pierwszy 01.01.2014 r., lub
 • jest lokalem stale niezamieszkałym lub wcześniej niezamieszkałym, którego remont dostosowujący do warunków mieszkaniowych odpowiada kosztom nowej budowy, np. wcześniejsza ruina budowlana?

Ustawa „Mietendeckel” nie ma zastosowania w Państwa przypadku.

Informacje o mieszkaniu

Sprawdź kombinację: numer budynku + kod pocztowy
Proszę wybrać właściwy rok budowy budynku

Informacje o wyposażeniu

Modernizacja

W okresie obowiązywania MietenWoG Bln (ustawy o ograniczeniu czynszów za mieszkania), wynajmujący mogą podwyższyć czynsz o maksymalnie 1,00 € za następujące działania (przy czym zostaje powiększony o rozłożoną na raty opłatę modernizacyjną, do której naliczenia wynajmujący dał wyraźne podstawy).

Dopuszczalne prace modernizacyjne:

 1. prace, do których wykonania wynajmujący są zobowiązani na mocy ustawy,
 2. służące zapewnieniu izolacji cieplnej przegrody w budynku, stropu piwnicy, stropu najwyżej położonej kondygnacji lub dachu,
 3. służące korzystaniu z odnawialnych źródeł energii,
 4. służące wymianie okien ze względu na oszczędność energii,
 5. służące wymianie instalacji grzewczej wraz z jej optymalizacją,
 6. służące dobudowaniu windy lub
 7. służące zlikwidowaniu barier przez usunięcie progów, poszerzenie drzwi lub zamontowanie poręczy w łazience.

Dokonanie większej liczby modernizacji jest dozwolone, jednak łączna kwota podwyżek nie może przekraczać 1,00 €. Ponadto podwyżkę należy zgłosić wcześniej do IBB.