Czy zgodzili się Państwo na podwyżkę czynszu po 18.06.2019 r.?