Czy mieszkanie…

  • jest dotowane ze środków publicznych i podlega stałemu czynszowi lub
  • jest mieszkaniem uznanej instytucji opieki społecznej, lub
  • znajduje się w akademiku, lub
  • lub znajduje się w nowym budynku, który został oddany do użytku po raz pierwszy 01.01.2014 r., lub
  • jest lokalem stale niezamieszkałym lub wcześniej niezamieszkałym, którego remont dostosowujący do warunków mieszkaniowych odpowiada kosztom nowej budowy, np. wcześniejsza ruina budowlana?