Kira bedeli hesaplayıcı

Sonuç

Adres:  (Apartman tesisi: )
İkamet alanı: 0 m²
güncel net kira: 0
izin verilen kira üst sınırı: 0

Kira yüksek değildir.

Kira aşırı yüksektir.

Muhtemel kira indirim miktarı  0*

m² başına maksimum izin verilen net kiranın hesaplanması  EUR m² başına

İnşa yılı: 
• Dairenin toplu kaloriferi var
• Dairenin banyosu var
• Das Haus hat weniger als drei Wohnungen
• Binanın ikiden fazla dairesi var
modern donanım:
yok
Dairenin eşiksiz erişilebilen insan asansörü var
• Dairenin hazır mutfağı var
• Dairenin yüksek kaliteli sıhhi tesisatı var
• Dairenin yüksek kaliteli zemin kaplaması var
• Dairenin enerji tüketim değeri 120 kWh/m²a altındadır
Apartman tesisi: 
Daire 18.06.2019’dan sonra modernize edilmiştir
İzin verilen maksimum aşım %20
Mevcut kira ilişkileri için maksimum üst sınır
m² başına güncel net yan giderler hariç kira bedeli

Kiracı

Öncelikle kiralayan ile temasa geçin, ona hesaplamanızın sonucunu bildirin ve ondan açıklama veya kiranın düşürülmesini talep edin. Eğer bu durumda anlaşmazlıklar veya sorunlar oluşursa ve siz kiranızın madde 5 MietenWoG Bln uyarınca bağlayıcı olarak tespit edilmesini isterseniz, bunu lütfen yetkili şehir gelişimi ve ikamet senato yönetimine bildirin.

Lütfen, 23.11.2020’den hemen sonra bildirimde bulunduğunuz takdirde hak kaybına uğramayacağınızı dikkate alın. Kiralayanın talebiniz konusundaki tepkisini bekleyin, indirim daima 23.11.2020’den sonra hesaplanacaktır.

talebe git

Kiralayan

Lütfen 23.11.2020’den itibaren etkili olarak kirayı indirin, çünkü kiralayan olarak bu hesaplamayı doğru şekilde yapmak için tüm gerekli bilgiler elinizdedir. Kiracılarınızı, kiraların indirilebilirliği konusunda bilgilendirme için doğrudan yasal bir yükümlülük yoktur. Ancak lütfen, MietenWoG Bln düzenlemelerine göre izin verilenden daha yüksek kira bedeli talep veya kabul edilmesinin, madde 11 paragraf 1 numara 4 MietenWoG Bln’e istinaden para cezası ile cezalandırılacağını göz önünde bulundurun. Kiranın 23.11.2020’den itibaren indirilmesi gerekmektedir, bu nedenle kiracılarınızı ne zamandan itibaren ne kadar ödeme yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek sizin yararınızadır. Kira sözleşmelerindeki olağan anlaşmalara istinaden, 2020 Kasım kirası önceden, dolayısıyla 23.11.2020 tarihinden önce ödenmiş olacaktır. 23.–30.11.2020 zaman aralığındaki kira indirimi farklar için ödemelerin kiracılara yapılması veya olası kira ödemeleri ile mahsuplaşma gerçekleştirilmelidir.

* Sadece kira ilişkisinin, yasanın 23.02.2020 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce mevcut olması durumunda geçerlidir. 23.02.2020 tarihinden sonra gerçekleştirilen kira ilişkileri için kira üst sınırları geçerlidir.

Bu sonuç bağlayıcı değildir, çünkü hesaplama girmiş olduğunuz verilere istinaden gerçekleşti ve örn. kiranızın bu bedele sabitlenmesi konusunda bir hukuki hak oluşturmaz. Kira ödemesinin kendi başınıza bu sonuca indirilmesi de tavsiye edilmez. Bu rakamı lütfen sizin için de bir indirimin söz konusu olup olmayacağına dair bir gösterge olarak göz önünde bulundurun.

Mietendeckelrechner-Formular

Konut…

 • Kamusal kaynaklarla finanse edilmiş ve bir kira ücreti sınırlandırmasına tabi veya
 • onaylanmış bir hayır kurumuna ait bir daire veya
 • bir yurt binasında veya
 • 01.01.2014’ten itibaren ilk kez oturmaya hazır olan bir yeni binada veya
 • ikamet edilemez durumda boşken yeni inşaata mukabil bir uğraş sonucunda yeniden tesis edilen daireler, örn. eski bir inşaat harabesi?

Sizin durumunuzda kira sınırlandırması yasası geçerli değildir.

Daire hakkında bilgiler

Lütfen bina numarası ve posta kodu kombinasyonunu kontrol edin
Lütfen doğru bina inşa yılını seçin

Donanım hakkında bilgiler

Modernizasyon

Kiralayanlar, MietenWoG Bln’nin geçerlilik süresi boyunca kirayı, aşağıdaki işlemler için 1,00 € tutara kadar arttırabilir (kira bu durumda kiralayan tarafından somut olarak talep edilmiş olan modernizasyon vergisi düzeyinde artar).

İzin verilen modernizasyon işlemleri:

 1. Kiralayanların yasal zorunluluk nedeniyle yapmak zorunda oldukları,
 2. bina kaplamasının, bodrum tavanının, en üst kat tavanı veya çatının ısı yalıtımı için,
 3. yenilenebilir enerjilerin kullanımı için,
 4. enerji verimliliği yüksek pencere yenilemesi için,
 5. ısıtma tesisatı optimizasyonlu ısıtma tesisatı değiştirme için,
 6. asansör kurulumu için veya
 7. eşik kaldırma, kapı genişletme veya banyo tadilatı ile bariyerlerin kaldırılması için.

Birden fazla modernizasyona izin verilir, artışın toplam bedeli 1,00 €’yu geçemez. Artış ek olarak öncesinde IBB’ye bildirilmelidir.