Chúng tôi liên tục cập nhật tin mới ở đây.

 

Luật giới hạn tiền thuê nhà ở Berlin, còn gọi là nắp tiền thuê nhà, bắt đầu hiệu lực vào ngày 23.02.2020. Các tòa án đã có quyết định về việc này. Tuy nhiên, các quyết định không tác dụng đến việc áp dụng luật này, có nghĩa là luật này có hiệu lực và phải làm theo. Chúng tôi sẽ thông báo ở đây các phát triển tiếp theo.

Chủ nhà có thể không kịp thời làm tròn trách nhiệm thông tin và khai báo theo luật định vì khủng hoảng đại dịch covid-19. Đối với trường hợp này, tiểu bang Berlin miễn xử phạt như phạt tiền hành chính do vi phạm trách nhiệm luật định với lý do chính đáng này.

Ấn chuột một vài lần để xem quyền lợi và trách nhiệm của bạn theo luật nắp tiền thuê nhà và tìm các mẫu đơn và dịch vụ phù hợp

Tiền thuê nhà được phép cao bao nhiêu và bạn phải làm gì? Ấn chuột vào đây:

Bạn thuê hay cho thuê nhà?