Tính nắp tiền thuê nhà

Kết quả

Địa chỉ:  (Địa thế: )
Diện tích ở: 0 m²
tiền thuê lạnh netto hiện tại: 0
giới hạn tiền thuê nhà hợp pháp: 0

Tiền thuê không tăng.

Tiền thuê tăng quá cao

Có thể giảm tiền thuê khoản  0*

Tính mức tiền thuê lạnh netto tối đa hợp pháp mỗi m²  EUR mỗi m²

Năm xây: 
• Căn hộ có một hệ thống sưởi
• Căn hộ có một buồng tắm
• Das Haus hat weniger als drei Wohnungen
• Nhà có hơn hai căn hộ
trang trí hiện đại:
không có
• Căn hộ có một thang máy ở mặt bằng
• Căn hộ có trang bị sẵn một bộ nhà bếp
• Căn hộ có thiết bị vệ sinh giá trị cao
• Căn hộ có sàn nhà giá trị cao
• Căn hộ có trị số tiêu thụ năng lượng dưới 120 kWh/m²a
Địa thế: 
Căn hộ được tu bổ sau ngày 18.06.2019
vượt mức cho phép tối đa 20%
Giới hạn tối đa cho các hợp đồng đang cho thuê
tiền thuê lạnh netto hiện tại mỗi m²

bên thuê

Trước tiên, hãy liên lạc với chủ cho thuê và cho biết kết quả tính toán của bạn và yêu cầu chủ nhà cho biết ý kiến hoặc giảm tiền thuê nhà. Nếu bất đồng ý kiến hoặc có vấn đề và nếu bạn muốn nhận được một thông báo xác nhận về tiền thuê nhà theo điều 5 MietWoG Bln, vui lòng báo cáo điều này với Cơ Quan Phát Triển Đô Thị và Nhà Ở trực thuộc.

Lưu ý, bạn sẽ không mất bất kỳ quyền lợi nào khi liên hệ với chúng tôi sau ngày 23.11.2020. Chờ chủ cho thuê phản hồi yêu cầu của bạn, giảm tiền nhà sẽ luôn được tính từ ngày 23.11.2020.

làm đơn

chủ nhà

Yêu cầu bạn giảm tiền thuê nhà với hiệu lực từ ngày 23.11.2020, vì với tư cách là chủ cho thuê, bạn có tất cả thông tin cần thiết để thực hiện phép tính này một cách chính xác. Theo MietWoG Bln, luật pháp không trực tiếp ràng buộc bạn trách nhiệm phải thông báo cho người thuê nhà biết về việc có thể giảm tiền thuê nhà. Tuy nhiên lưu ý, việc đòi hoặc nhận tiền thuê nhà cao hơn mức cho phép theo quy định của MietWoG Bln sẽ bị phạt theo điều 11 đoạn 1 số 4 MietWoG Bln. Tiền thuê nhà sẽ được giảm từ ngày 23.11.2020, do đó vì quyền lợi của mình, bạn nên thông báo cho người thuê về số tiền và thời gian mà họ bắt đầu phải trả. Theo thỏa thuận thông thường trong hợp đồng cho thuê, tiền thuê tháng 11 năm 2020 sẽ được thanh toán trước, tức là được trả trước ngày 23.11.2020. Các khoản chênh lệch do giảm tiền thuê trong thời gian 23–30.11.2020 phải được thanh toán cho người thuê hoặc được bù trừ với bất kỳ tiền thuê nào.

* Chỉ áp dụng nếu hợp đồng thuê căn hộ đã có trước khi đạo luật hiệu lực vào ngày 23.02.2020. Đối với hợp đồng thuê được ký sau ngày 23.02.2020 thì áp dụng giới hạn tiền thuê nhà.

Kết quả này không có tính ràng buộc, bởi vì việc tính toán dựa trên dữ liệu bạn đã nhập, và ví dụ như không có quyền dựa vào kết quả này để ấn định tiền thuê nhà của bạn ở mức này. Cũng không nên dựa vào kết quả này mà tự ý giảm tiền thuê. Hãy xem kết quả này như là một dấu hiệu cho thấy liệu có thể giảm tiền thuê không.

Mietendeckelrechner-Formular

Căn hộ…

 • được quỹ công cộng tài trợ và bị liên kết tiền thuê nhà hoặc
 • căn hộ thuộc một tổ chức từ thiện được công nhận hoặc
 • trong một ký túc xá hoặc
 • trong một tòa nhà mới xây, từ 01.01.2014 có thể vào ở lần đầu tiên hoặc
 • vĩnh viễn bỏ hoang và xưa cũ bỏ hoang, tu bổ với chi phí tương đương căn hộ mới xây, ví dụ một tòa nhà đổ nát?

Luật nắp tiền thuê nhà không áp dụng cho bạn.

Thông tin về căn hộ

Vui lòng kiểm tra lại số bưu chính và số nhà
Vui lòng chọn đúng năm xây của căn nhà

Thông tin về trang bị căn hộ

Hiện đại hóa

Trong thời gian đạo luật hạn chế tăng tiền thuê nhà ở Berlin (MietWoG Bln) có hiệu lực, chủ nhà có thể tăng tiền thuê cho các biện pháp sau đây lên đến € 1,00 (tiền thuê tăng theo chi phí hiện đại hóa cụ thể của phía chủ nhà).

Biện pháp hiện đại hóa được phép:

 1. các biện pháp chủ nhà phải làm theo luật định,
 2. cách nhiệt của vỏ tòa nhà, trần tầng hầm, trần tầng trên cùng hoặc mái nhà,
 3. dùng năng lượng tái tạo,
 4. thay mới cửa sổ giữ nhiệt,
 5. thay mới hệ thống sưởi để cải thiện hiệu suất,
 6. xây thang máy hoặc,
 7. phá bỏ các rào cản bằng cách phá bỏ ngưỡng cửa, xây rộng cửa hoặc sửa phòng tắm.

được phép thực hiện nhiều biện pháp hiện đại hóa, tổng tiền tăng thêm không được phép vượt quá 1,00 €. Ngoài ra, phải thông báo IBB trước khi tăng tiền nhà.