Căn hộ…

  • được quỹ công cộng tài trợ và bị liên kết tiền thuê nhà hoặc
  • căn hộ thuộc một tổ chức từ thiện được công nhận hoặc
  • trong một ký túc xá hoặc
  • trong một tòa nhà mới xây, từ 01.01.2014 có thể vào ở lần đầu tiên hoặc
  • vĩnh viễn bỏ hoang và xưa cũ bỏ hoang, tu bổ với chi phí tương đương căn hộ mới xây, ví dụ một tòa nhà đổ nát?